Dozvedieť sa viac o: Middleboard | Eurobillboard | Gigaboard
číslo plochy

O nás

BillboardCenter sa dlhodobým pôsobením na slovenskom trhu vyprofiloval na jednu z najvýznamnejších outdoorových spoločností. Vybudovaním najkvalitnejšej a najefektívnejšej siete billboardov, a ako jediných v Slovenskej republike aj middleboardov, sa zaradil medzi najvýznamnejších partnerov všetkých významných firiem na Slovensku. Svojim obchodným partnerom ponúka najatraktívnejšie reklamné plochy ako v mestách, tak aj na dôležitých cestných ťahoch.

Naše reklamné plochy sú umiestňované výlučne v lokalitách s najvyššou intenzitou dopravy, teda na najvyťaženejších úsekoch cestných ťahov a komunikácií v jednotlivých mestách a ich okolí. Ďalšou výnimočnosťou našej siete billboardov a middleboardov je aj najvhodnejšie situovanie reklamných plôch a tým aj propagácia produktov a služieb našich partnerov na verejných priestranstvách, teda čo najbližšie k ich potenciálnym zákazníkom, využívajúcim verejné plochy pri expandujúcich obchodných, office a live centrách. Odmietame neúčelné umiestňovanie reklamných panelov rovnobežne s cestou, čím sa líšime od mnohých konkurenčných spoločností.

Prioritou našej spoločnosti je poskytovať priestor vyniknúť iným.

Vrámci reklamných kampaní spolupôsobíme s našimi obchodnými partnermi na výbere pre nich najvhodnejších reklamných plôchv zaujímavých lokalitách a venujeme najvyššiu pozornosť ich dôkladnej príprave a realizácii zameranej na imidž spoločnosti, špičkovú propagáciu ich výrobkov alebo služieb. Preto od samého začiatku, individuálne s každým klientom, účelne pracujeme na tom, aby tento priestor bol pre ponúkaný produkt čo najnápadnejší, najkvalitnejší a oslovil čo najširší okruh potenciálnych zákazníkov nášho klienta.

Našim klientom poskytujeme kompletný servis od prenájmu, resp. od výstavby reklamnej plochy na základe individuálnej požiadavky nášho klienta, cez špičkovú produkciu reklamy, výlep, montáž, osvetlenie až popravidelnú kontrolu.

O nás Ponuka Lokality Kontakt