Dozvedieť sa viac o: MB - middleboard EU - Eurobillboard
číslo plochy

PONUKA

Pre svojich obchodných partnerov máme pravidelne pripravované rôzne druhy reklamných kampaní so zvýhodnenými cenami.

Z našich dlhodobých skúseností Vám doporučujeme k dosiahnutiu želaného úspechu účelnosti reklamy a získaniu širokého okruhu pravidelných zákazníkov, ktorí sa k Vám budú sústavne vracať, minimálne 3-mesačnú reklamnú kampaň, ale výnimkou nie je napr. ani mesačaná reklamná kampaň.

Rovnako výhodné sú aj 6-mesačné a celoročné reklamné kampane, prípadne trvalky.

Pri dlhodobých reklamných kampaniach, z hľadiska účelnosti a cielene mierenej reklamy, Vám ponúkame obmenu produkcie – grafiky alebo pravidelného informovania Vašich zákazníkov o akciách, ktoré ste si pre nich pripravili.


MÁTE ZÁUJEM O REKLAMU A NEVIETE AKO NA TO ?

Máte nasledovné možnosti realizácie :

1. Kúpou komplexného balíčka služieb, ktorý obsahuje :

grafické spracovanie reklamy podľa Vašich predstáv skupinou našich odborníkov na profesionálnej úrovni

tlač na papier, reklamnú fóliu alebo plachtu banner

výlep, respektíve montáž a demontáž reklamnej plachty

prenájom reklamného panelu na požadovanú dobu

A TO VŠETKO ZA ZVÝHODNENÚ CENU!

2. Vzájomnou spoluprácou podľa Vašich možností a požiadaviek.


AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU

Nemusíte nikde chodiť, z pohodlia kancelárie alebo domova nám zašlete mailom objednávku, podklady pre grafické spracovanie reklamy (kvalitné foto), na základe ktorých Vám vypracujeme k výberu grafické návrhy a Vami vybraný zadáme do tlače.

V prípade indivuálnej náročnosti Vám zabezpečíme návštevu nášho zástupcu k osobnému stretnutiu.

Podaním objednávky na prenájom reklamnej plochy a našim potvrdením, je uzavretá obchodná zmluva v zmysle Obchodného zákonníka a Všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa.


PODKLADY PRE TLAČ

Grafické podklady je dôležité prispôsobiť podmienkam splňujúcim kritéria pre tlač veľkoplošnej reklamy. Pre najkvalitnejšiu tlač v najvyššej kvalite, je preto nutné dodať podklady v nasledovných technických parametroch :

Pre produkciu reklamy na billboard o rozmeroch 5,1 x 2,4 m : je potrebné dodať podklady vo formáte PDF, mierka 1:10, rozlíšenie 300 DPI, modus-CMYK

Pre produkciu reklamy na middleboard o rozmeroch 6,4 x 3 m : je potrebné dodať podklady vo formáte PDF, mierka 1:10, rozlíšenie 300 DPI, modus – CMYK

V cene prenájmu nie je zahrnutá cena za produkciu, tlač, výlep alebo montáž a demontáž reklamy.


STAROSTLIVOSŤ O NAŠICH PARTNEROV

Ako spoločnosť, stabilná na slovenskom trhu s pevným profesionálnym a finančným zázemím, si môžeme dovoliť poskytnúť našim dlhoročným a pravidelným partnerom, v záujme upevňovania našich dobrých vzťahov, rôzne zaujímavé benefity. Aj takýmto spôsobom si vážime Vašu priazeň.

O nás Ponuka Lokality Kontakt