Dozvedieť sa viac o: Middleboard | Eurobillboard | Gigaboard
číslo plochy

EU - Eurobillboard

Je najrozšírenejšia sieť reklamných zariadení na Slovensku a vo všetkých štátoch Európskej únie.

Výhodou billboardov je skutočnosť, že sa svojou veľkosťou, v porovnaní s bigboardami, dostávajú bližšie k širokej verejnosti na verejných priestranstvách, pri obchodných, office i live centrách a pri hlavných cestných ťahoch, čo je zárukou toho, že informácie na nich poskytované sa k Vašim klientom a nádejným zákazníkom dostanú prirodzene a nenápadne.

Naše billboardy sú umiestňované výlučne v lokalitách s najvyššou intenzitou dopravy, teda na najzaťaženejších úsekoch cestných ťahov a komunikácií v jednotlivých mestách a ich okolí. Ďalšou výnimočnosťou našej billboardovej siete je aj situovanie reklamných plôch vždy kolmo na cestu a nie vodorovne s cestou, čo je zárukou toho, že Vaša reklama je čitateľná a neminie sa pozornosti okoloidúcich, čím sa Vaša reklama stáva účinnou a efektívnou.

Zoznam Eurobillboardov

O nás Ponuka Lokality Kontakt