Dozvedieť sa viac o: MB - middleboard EU - Eurobillboard
číslo plochy

MB - Middleboard

MIDDLEBOARD je jedinečnou novinkou na slovenskom trhu, ktorú Vám prinášame ako jediní za účelom čo najefektívnejšieho oslovenia Vašich klientov a potenciálnych zákazníkov.

Budovanie siete MIDDLEBOARDOV je výsledkom dlhoročnej práce špičkových špecialistov, odborných štúdií v oblasti outdoorovej reklamy na vnímanie okolitých podnetov, ako aj prieskumov vykonávaných s odbornou verejnosťou aj priamo s respondentmi.

MIDDLEBOARD, ktorý prinášame na náš trh, spája to najlepšie z bigboardov, megaboardov a billboardov.

MIDDLEBOARD Vám ponúka výnimočne obrovskú reklamnú plochu z hľadiska vnemu, najbližšie a najnižšie k očnému kontaktu z pozície posádky vozidla v porovnaní s bigboardami a megaboardami, ktoré sú vo veľkej výške viditeľné niekoľko stoviek metrov, no ďalej od očného kontaktu Vašich klientov z pohodlia sedadiel vo vozidle a čitateľné bez obtiažnosti iba pár sekúnd jazdy.Predĺženie tohto času na prečítanie a vstrebanie poskytovaných informácií vo Vašej reklame Vám prinášame prostredníctvom jedinečných MIDDLEBOARDOV.

Z hľadiska vnemu sa bigboardy a megaboardy javia ako menšia reklamná plocha, s minimom prinášaných informácií pre Vašich klientov v porovnaní s MIDDLEBOARDAMI, ktoré Vám na náš trh prinášame.

Ak sa chcete dostať čo najbližšie k svojim zákazníkom a účelne vynaložiť Vaše finančné prostriedky, k zaručenému úspechu Vám prinášame dostatok reklamného priestoru za primerané ceny na našich MIDDLEBOARDOCH.

Zoznam Middleboardov

O nás Ponuka Lokality Kontakt